De Posbank-moord en het Zesde Zintuig - kovandijkvertelt.20081018

wiegmink

Soms sta ik in dubio of ik de laatste nieuwtjes gelijk op mijn weblog moet plaatsen. Zo ook met een berichtje dat mij een week geleden werd toegespeeld. In de geruchtmakende Posbank-moord was de Politie overtuigd de moordenaar van Alex Wiegmink op het spoor te zijn. Hij was echter niet aangehouden. Dat is vreemd, denk je dan. Ik besloot te wachten met het nieuws naar buiten te brengen. De reden was dat de Posbank-moord ook in het Zesde Zintuig een rol heeft gespeeld.

Onwillekeurig vroeg ik me af of de heropening van deze zaak direct gelinkt kan worden aan uitspraken door paragnosten gedaan. Die uitspraken waren nogal verschillend. Bert en Nicoline (finaliste van het ZZ) dachten aan een homomoord. Miranda Custic had een volkomen andere lezing van de toedracht. Het ziet er naar uit dat Miranda geheel of gedeeltelijk gelijk heeft gehad.

Gisteren is de vermoedelijke dader, een bekende van de politie, aangehouden. Het blijkt om een autokraker te gaan. Daarmee weten we nog niet wat er zich precies heeft afgespeeld. Denkbaar is dat de bewuste autokraker door Alex werd overlopen en er een worsteling met dodelijke afloop is ontstaan Een homomoord kunnen we nu gevoeglijk uitsluiten. Er blijven dan nog wel enkele vragen over. Want waarom deed de moordenaar zoveel moeite om zich van de auto en van het (ontklede) lijk van Alex te ontdoen? Het uitgebrande autowrak werd immers honderd kilometer verder teruggevonden.

Volgens de persberichten is onze superspeurneus Peter R. de Vries de man die de juiste tip gegeven heeft. De Vries heeft er nimmer een geheim van gemaakt dat samenwerking met paragnosten voor hem geen optie is. Was het toeval dat hij zijn standpunt afgelopen donderdag nog even haarfijn bij RTL Boulevard kwam toelichten? Precies een dag voordat het nieuws over de Posbank-moord naar buiten werd gebracht. Ik zou dat in zijn positie ook hebben gedaan. De wereld moet er van doordrongen blijven dat er in ons land maar één man bestaat die vastgelopen zaken kan oplossen en dat is Peter Rudolf de Vries. Met alle prijzen die Peter gewonnen heeft is het een wonder dat Justitie nog niet de handdoek in de ring geworpen heeft.

Op de website van Peter de Vries staat een afschrift van een brief die hij op 27 maart 2008 ontvangen heeft van een anonieme tipgever of tipgeefster. Deze persoon geeft een naam en adres van de dader. De uitzending van het Zesde Zintuig was op 20 maart en niet zoals op de site van RTL vermeld staat 31 maart. De opnames waren gemaakt op 21 februari, een maand eerder dus. Miranda gaf veel meer details dan wat werd uitgezonden. Volgens TéVé Holland om haar voor represailles van de vermoedelijke moordenaar te beschermen. Miranda was daar behoorlijk verbolgen over. Op 26 maart besluit Hans Dekker een interview te geven aan RTL Boulevard waarbij hij wijst op de uitzonderlijke reading van Miranda.

Maar wat vertelde Miranda dat de kijkers is onthouden? De naam en het adres van de moordenaar misschien? "Nee, "zegt desgevraagd Miranda. "Maar het was hoe dan ook een roofmoord waarbij meerdere personen betrokken zijn. En er is een direct verband met een schildersklus die Alex net had afgerond. Ook de auto van Alex speelt een niet onbelangrijke rol want de daders zochten iets dat Alex mogelijk in zijn auto verborgen hield."

De politiewoordvoerster district Gelderland haastte zich voor de camera te verklaren dat de zaak Alex Wiegmink nooit te verstoffen heeft gelegen. Dat is een onwaarschijnlijke uitspraak. Doorgaans wordt een dossier na twee jaar gesloten. Op zich begrijpelijk dat de politie niet eindeloos met haar onderzoek kan doorgaan. Pas als er nieuwe tips komen die een doorbraak kunnen betekenen gaan de rechercheurs weer aan de slag. Die tips gaven de paragnosten van het Zesde Zintuig in maart van dit jaar. Op woensdag 26 maart besteedde John van de Heuvel in RTL Boulevard aandacht aan wat Miranda had gezegd. Volgens diverse kranten heeft de politie toen de banden van die uitzending opgevraagd. Daarna werd het stil tot gisteren het bericht van de aanhouding.

In hoeverre heeft de uitzending van het ZZ nu meegespeeld in het oplossen van deze mysterieuze moordzaak? De nabestaanden van Alex verklaarden destijds in de pers weinig geloof te hechten aan uitspraken van paragnosten. Toch deden ze graag aan het ZZ mee omdat ze hoopten op nieuwe tips. Die tips kwamen er dus enkele dagen nadat de opnames werden uitgezonden. Het is allemaal wel heel toevallig dat na vijf jaar van vruchteloze naspeuringen enkele dagen nadat de Posbank-moord en RTL Boulevard was uitgezonden er zich tipgevers meldden bij Peter R. de Vries. Een daarvan was in ieder geval Miranda Custic die, teleurgesteld over de wijze waarop TéVé Holland omging met haar bevindingen, besloot contact te zoeken met de redactie van Peter R. de Vries.

Aan de eerste serie van het Zesde Zintuig (KRO) werkte de politie mee. We zagen als waarnemer oud hoofdcommissaris Joop van Riessen. Ook bij de behandeling van de mysterieuze moordzaak van de 18-jarige jongen in Utrecht was een politieman aanwezig. Bij de twee series geproduceerd voor RTL4 was de politie afwezig. Ook lukte het Hans Dekker niet om een ander format gelijkend op het Zesde Zintuig plaats delict van de grond te krijgen. En wie de laatste serie gevolgd heeft begrijpt waarom.

Het oplossen van misdrijven met paragnosten vereist een totaal andere aanpak dan die van het ZZ. Nu gaat Peter R. de Vries, wellicht ten onrechte, met de eer strijken. Dat is jammer want daarmee wordt de mythe in stand gehouden als zouden er nooit moordzaken door paragnosten worden opgelost. Ik weet wel beter. Maar één ding staat nu vast: het is nuttig om via een programma zoals het ZZ bijna vergeten moordzaken onder de aandacht te brengen van een groot publiek. Met een deskundiger redactieteam en een serieuzere producent was de zaak Alex Wiegmink mogelijk al eerder opgelost. Dat opent perspectieven voor een dergelijk maar beter opgezet format dat ik ooit heb bedacht.

0
0
0
s2sdefault