Zakenwereld omarmt massaal de paragnost als adviseur - kovandijkvertelt.20081008

liesbethrolls1

In Den Haag zal niemand opkijken van een limousine met chauffeur. Op het Voorhout rijden ze af en aan. Doorgaans zijn de eigenaars van deze luxe tot zeer luxe vehikels captains of industry, in dienst van de overheid of een afgezant van een buitenlandse mogendheid. Opvallend wordt het als dit soort automobielen ook in modale woonwijken of artistieke winkelstraatjes worden gesignaleerd. Vanzelfsprekend vraagt de toeschouwer zich af wat iemand met zoveel geld daar te zoeken heeft. Een link met een dame van plezier ligt misschien voor de hand maar dat is een voorbarige conclusie.

De financiële wereld is in paniek. Geen enkel economisch model blijkt meer te werken. Reddingsplannen die de gemoederen tot rust moeten brengen worden afgewezen of met scepsis ontvangen. Het nuchtere verstand heeft plaats gemaakt voor radeloosheid. Het geld dreigt waardeloos te worden en de grootste financiële crisis sinds mensenheugenis ligt op de loer. Troste bezittingen blijken plotsklaps te verdampen als sneeuw voor de zon. Wat is er nog te redden en hoe? Dat vraagt menige belegger zich vertwijfeld af.

Hoe onwaarschijnlijk het voor de buitenwereld mag klinken: de Haagse elite bezoekt massaal een paragnost. Een van hen is Liesbeth van Dijk, bekend geworden door het Zesde Zintuig maar daarvoor al jaren de steun en toeverlaat van beroemd maar vooral vermogend Nederland. Zij kan de afspraken voor zakelijke consulten nauwelijks meer aan.

Heeft Liesbeth van Dijk de gave om regeringsleiders en de rijken der aarde de juiste weg te wijzen? Liesbeth bewoont geen dure villa in het chique Wassenaar. Evenmin bezit deze paragnost een landgoed zoals collega Daisha Bol. Beide dames hebben wél hun sporen in de financiële wereld verdiend en kunnen tot de incrowd gerekend worden.

Maar stel dat belangrijke beslissingen worden genomen op basis van koffiedik kijken en glaasje draaien, ligt daar dan de oorzaak van alle beursellende? "Nee," zegt Liesbeth van Dijk. Men consulteert me zelden als het goed gaat. Bedenk dat de experts van de beursvloer niet graag horen dat ze fouten maken. Pas als de crisis niet meer is te overzien komen ze bij mij. Het komt wel voor dat ik word geconsulteerd voor vragen over carrièrestappen of de opzet van een heel nieuw bedrijf. Ik heb echter niet de illusie dat de zakenlieden uitsluitend blindvaren op mijn voorspellingen. Ze zoeken eerder een bevestiging voor wat ze zelf al weten."

Namen noemen van haar hooggeplaatste cliëntèle doet Liesbeth niet. Toch circuleren hardnekkige geruchten dat Gerrit Zalm, Ed Sinke, voormalig ABN-AMRO topman Rijkman Groenink, Mark Rutte en Rabobank topman Hoekstra tot de intieme vriendenkring van Liesbeth van Dijk behoren. Maar het netwerk van de Haagse paragnost, die veelvuldige in de wandelgangen van het binnenhof wordt gesignaleerd, strekt veel verder dan de politiek en bankwereld. Boze tongen fluisteren dat de forse gouden handdrukken waarmee diverse omroepmedewerkers afscheid van de publieke omroep namen op de achtergrond het werk is van Liesbeth van Dijk. Zij schatte, op basis van haar paranormale gaven en haar kennis van ook díe wereld, de juiste onderhandelingspositie in. Vanzelfsprekend hult Van Dijk zich in stilzwijgen. Rijk is Liesbeth er ogenschijnlijk niet van geworden. Ze woont nog altijd in een onopvallend winkelstraatje in de Haagse binnenstad.

Is de invloedrijke kennissenkring van Liesbeth van Dijk een uitzondering of zijn er nog meer paragnosten die de afgelopen weken door de crème de la crème van het bedrijfsleven zijn bezocht? Paragnosten en mediums zijn vanzelfsprekend terughoudend met het doen van mededelingen. Soms lekt er iets uit, zoals bij de dood van astroloog Simon Suiker. Nina Brink liet bij hem inbreken. Waarschijnlijk omdat ze bevreesd was dat gevoelige informatie over de straat zou gaan. Wat had Nina te verbergen? Waren haar transacties met de aandelen World Online direct terug te voeren tot het advies van haar vaste astroloog wiens naam ook in verband werd gebracht met de carrière van Neelie Kroes. Zowel Nina en Neelie namen de juiste beslissingen. Met Willem Holleeder, ook een klant van Simon Suiker, liep het minder goed af.

De eveneens van het Zesde Zintuig bekend geworden Miranda Custic is nog niet zolang professioneel actief. Haar specialiteit is in de eerste plaats de alternatieve genezing. Zij volgde daarvoor diverse opleidingen in de gezondheidsleer maar was eerder actief in de financiële wereld. Miranda wist vrij nauwkeurig de koersbewegingen van het aandeel Fortis te voorspellen. Incidenteel geeft ze zakelijke adviezen. Tot haar klantenkring mag ze een bekend Internationaal modehuis rekenen. Miranda werd door de directie van dit concern geraadpleegd bij de opzet van een wereldwijde reclamecampagne. Ook de beslissing om winkels te openen in een aantal wereldsteden werd mede door het advies van Miranda bepaald.

Onze Koninklijke familie heeft er nooit een geheim van gemaakt regelmatig paragnosten, astrologen en alternatieve genezers te consulteren. Berucht is de Greet Hofmans affaire waarover binnenkort meer op dit weblog. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht was het aanvankelijk niet prinses Juliana die een warme sympathie koesterde voor het paragilde. Prins Bernhard had nauwe banden met die wereld. Van hem kwam het initiatief om Greet Hofmans in te schakelen. Ook na alle commotie rond Hofmans bleef Bernhard het paragilde trouw. De inmiddels overleden Haagse astroloog Jan Gieles was kind aan huis op paleis Soestdijk. Dankzij de aanbevelingen van Prins Bernhard had Gieles een respectabele klantenkring opgebouwd in binnen- en buitenland.

Journalist Ton Biesemaat, die o.a. onderzoek doet naar de historie van de Oranjes en daarbij gebruikmaakt van bronnen met een verleden bij inlichtingendiensten kwam tot de onthutsende ontdekking dat zowel de KGB als de CIA een schat aan paranormale kennis en informatie hebben opgebouwd. Een van zijn bronnen waarschuwde voor de gevolgen als de paranormale kennis van de KGB in verkeerde handen komt. Een hoax? Misschien... Maar dat er in de hoogste kringen veel waarde wordt gehecht aan wat we in de volksmond het Zesde Zintuig noemen staat wel vast. Alleen, men spreekt er niet zo graag over. Toch, als we in de historie van duistere genootschappen zoals de Vrijmetselaars duiken zien we een direct verband met de Theosofie.

Ik wil niet beweren dat alle "decision-makers" in tijden van crisis de verlossing uit hun netelige positie danken aan het advies van hun paragnost of astroloog. Maar dat "zieners" in veel gevallen een niet onbelangrijke rol op de achtergrond spelen ben ik van overtuigd. Kijk niet vreemd op als er bij toeval namen genoemd worden van mensen waar je het nooit van had verwacht. In ieder geval hebben de serieuze paragnosten, met relaties in de politiek en zakenwereld, het nog nooit zo druk gehad.

0
0
0
s2sdefault