De jongeman heeft al verschillende sessie's achter de rug.
 
Hij heeft veel leed meegemaakt in zijn jonge leven.
 
Jaren van treitereien.
Extreem gepest, buitengesloten zijn, geweld op hem persoonlijk gericht, waren zijn deel.
 
Dit had diepe groeven in zijn kern gemaakt.
 
Verschillende trance reizen naar zijn wortels om steeds weer verschillende pijnen en trauma's weg te halen, heeft hij ondergaan.
 
Toch bleef er iets bij hem zitten.
Onderdrukte frustratie's die zich uitte in bepaalde sneren afgewisselt met een sterke serene persoonlijkheid.
 
Ik keek waar de geesten me naar toe gingen laten leiden.
De ingehouden boosheid naar twee extreme pesters voelde ik vlammen.
 
Je zou denken, dat ik dan die boosheid weg moest gaan halen.
 
De geesten leidden me naar zijn 10e chakra.
 
Vandaar uit moest hij de Goddelijke gouden enerie van vergeving van alles wat hem is aangedaan door wie en wat dan ook vanaf het heden naar het verleden naar zijn handen laten stromen waarna het weer zijn lichaam en geest in ging stromen.
 
Zijn lichaam trilde onderhuids.
Dat geeft onrust in lichte mate, maar wel dat je er altijd last van hebt.
Altijd een bepaalt gevoel van alert zijn.
 
Zeg hem, dat hij als het ware een continue virus scanner aan heeft staan.
Daardoor ontspant hij nooit helemaal echt.
Zijn bepaalde dingen ook vertraagd door de ruis.
 
Eigenlijk was hij door de trance reizen naar zijn sjamaansse levensboom wortels al het leed van vroeger kwijt.
Maar de vergeving vanuit de 10e chakra gaf hem de kans om nu alles niet meer te zien en te kunnen voelen.
 
Nog even laat ik vanuit zijn 10e chakra met de Goddelijke gouden energie het zijn in zijn 6e chakra naar hem toestromen.
 
Hij kijkt me slaperig aan.
Later heeft hij echter meer energie.
Dat komt, omdat de ruis hem lichtelijk tegenhield en als een soort ballast zijn snelheid vertraagde.
 
Ik zeg hem;"Dit is niet loslaten...dit is voltooid verleden tijd..."